Dự Đoán: Quán Quân Giọng Hát Việt Nhí 2016

Dự Đoán: Quán Quân Giọng Hát Việt Nhí 2016

Sunday 25.10.2020
From 10:00 Up to 13:00
Country Name
3293 Participant
Dự Đoán: Quán Quân Giọng Hát Việt Nhí 2016

Bước 1: Đăng kí (sub) Kênh youtube:
Link: https://goo.gl/Udr376

Bước 2: Đăng lên tượng sự kiện , tên thí sinh + ảnh thí sinh dự đoán.

Bước 3: Mời ít nhất 30 bạn bè tham gia sự kiện.

--------------------------------------------------------------------
1. Team Vũ Cát Tường
Hoàng Minh - Thụy Bình - Thảo Nguyên - Chiara.
2. Team Đông Nhi - Ông Cao Thắng
Trần Ngọc Quang - Vũ Đàm Thùy Dung - Trịnh Nhật Minh - Bùi Gia Quý
3. Team Noo Phước Thịnh

Show more
Tuấn Ngọc - Băng Giang - Khánh Ngọc - Mai Anh

GIẢI THƯỞNG :
Người sự đoán đúng và thực hiện đúng yêu cầu , sẽ nhận được giải thưởng 5.00.000 từ QTV , giai thưởng trao sau khi kết thúc chương trình.
Pop Title
Pop TextPop Button1Pop Button2

Show some love.

Give us like!

Thank you.

Like every want help a lot.

Thank you.